ตรวจสอบรายชื่อ VIPรายชื่อผู้ลงทะเบียน


Total 10 Record : 1 Page : 1
รหัสรับเสื้อ ชื่อ นามสกุล ประเภท เพศ รุ่นอายุ แบบเสื้อ ขนาดเสื้อ การรับเสื้อ ชื่อกลุ่ม
V0001 นายพงษ์ทร ตรีอนุรักษ์ 10 km. male 55 - 59 ปี เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล M (38") รับด้วยตนเอง
V0002 ประนอม ตรีอนุรักษ์ 10 km. female 55 - 59 ปี เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล M (38") รับด้วยตนเอง
V0003 นายสุรัชต์ อ้อมน้อย 3 km. male ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล 2XL (44") รับด้วยตนเอง
V0004 สรวิชญ์ อ้อมน้อย 3 km. male ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล SS (34") รับด้วยตนเอง
V0005 นางวนิดา ศักดิ์ศรีสุวรรณ 5 km. female 60 ปี ขึ้นไป เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล L (40") รับด้วยตนเอง
V0006 นางพจนีย์ เตละวาณิชย์ 5 km. female 60 ปี ขึ้นไป เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล L (40") รับด้วยตนเอง
V0007 นางกัญญา จิ๋วใย 5 km. female 60 ปี ขึ้นไป เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล XL (42") รับด้วยตนเอง
V0008 นางพรรณี ตันติวุฒิกุล 5 km. female 60 ปี ขึ้นไป เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล M (38") รับด้วยตนเอง
V0009 ร.ท.พีระพนม์ กาสีชา 3 km. male ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล L (40") รับด้วยตนเอง
V0010 นางแม้นเขียน เชาว์ศิลป์ 3 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท เสื้อที่ระลึก เสื้อโปโล M (38") รับด้วยตนเอง